Wędkarstwo morskie w Norwegii

Przepisy przebywania na bazie wędkarskiej Soroya Havfiskesenter

1. Palenie w domkach jest zabronione!

2. Po opłaceniu 40% ceny pobytu, realizowana jest rezerwacja (rezerwacja zostaje potwierdzona), pozostała część sumy płacona jest nie później niż na 12 tygodni przed rozpoczęciem turnusu! Jeżeli zamówienie turnusu realizowane jest w terminie krótszym niż 12 tygodni do jego rozpoczęcia, płacona jest cała cena pobytu.

3. Goście przyjeżdżający do obozu powinni samodzielnie zadbać o ubezpieczenie zdrowia i życia.

4. Obóz nie ponosi odpowiedzialności za warunki pogodowe uniemożliwiające wyjście w morze.

5. Czas przybycia do obozu – od godz. 14.00, czas zwolnienia domków – nie później niż o godz. 8.00 (w przypadku braku odrębnej umowy).

6. Goście powinni przestrzegać wskazówek przewodnika dotyczących bezpieczeństwa na morzu.

7. Przed każdym wyjściem w morze goście powinni osobiście kontaktować się z przewodnikiem w sprawie warunków pogodowych.

8. Za każdym razem, gdy goście chcą przebywać na morzu dłużej niż 12 godzin, powinni informować o tym przewodnika/właściciela przed wypłynięciem lub telefonicznie.

9. Zabrania się podpływania do brzegu na łodziach ( za wyjątkiem ekstremalnych sytuacji).

10. Łodzie powinny zostać zwrócone czyste, z zatankowanym do pełna bakiem.

11. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, należy niezwłocznie informować o tym przewodnika.

12. Zabrania się prowadzenia łodzi w stanie nietrzeźwym!

13. Po przybyciu goście za każdy komplet domek/łódź wnoszą depozyt w wysokości 2500 NOK (300 EUR), który właściciel zwraca NIEZWŁOCZNIE po zwolnieniu uporządkowanych łodzi/domku.

14. Na morzu goście powinni być w kamizelkach ratunkowych/kombinezonach wypornościowych.

15.Goście przebywający w obozie powinni szanować i przestrzegać przepisów prawa norweskiego.

16. Rezerwacja usług może zostać wstrzymana nie później niż na 2 tygodnie od daty wystawienia rachunku. Rozwiązanie umowy jest płatne (1900 NOK. za jednostkę)

17. Ewentualne zmiany po potwierdzeniu rezerwacji:
W rzadkich przypadkach istnieje ewentualność wzrostu cen już po dokonaniu rezerwacji. Są to następujące przypadki:
а) Wzrost stopy podatkowej w Norwegii
b) Gwałtowne wahania kursu walutowego ( NOK/EUR powyżej 5%)
Soroya Havfiskesenter zastrzega sobie prawo do podwyższania ceny nie później niż na14 dni przed rozpoczęciem turnusu.

18. Zabrania się używania paliwa do łodzi przywiezionego z innych miejscowości!!!

Wszystko dla idealnego wypoczynku...

Aby Twoje wędkarstwo na morzu w Norwegii przeszło wszelkie oczekiwania: byś złowił prawdziwie dużą rybę, zobaczył niepowtarzalną przyrodę Norwegii i poczuł, że jesteś w niezwykle gościnnym kraju.